TITLE

TITLE

TITLE
Please enable JS

最新消息

「家會知多星」下午茶獎勵計劃

為表揚出席家會達九成以上(即全年最少返10次以上家會)的會員,中心在年度完結後獲贈免費下午茶乙位。第二季(7-9月份)「家會智多星」獎勵計劃之嘉許名單會張貼於中心壁報。